Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Her er styret: 2016

Medlemmer:

Kjell Inge Hatle (Leder) tlf: 93412024 
Petter Dagfinn Farstad (Nestleder)
Knut Sørgård (sekretær)
Morten Nilsen (styremedlem)
Endre Idar Ivabakken (styremedlem)
Aasgeir Godø (styremedlem)

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43