Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Litlevatnet:

Flyfoto til høyre:

Utfartssted for skøyter vinters tid, ekskursjoner fra skolene om sommeren:

Klikk her for større bilde.

 

 

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43