Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Hustadelva:

Hustad er en Lakse elv som strekker seg fra Langvatnet gjennom Frelsvatnet til utløp ut i Hustadvika ca 8 km lang

 

Klikk her for stort bilde

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43