Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Fiskekort:

Om kort og priser


Fiskekortene for Langvatnet, Frelsvatnet,Litlelvatnet og Skjelsbreia,er lagt ut i kassen ved pumpehuset,og ved parkeringsplass Littlevatnet.Kort Hostadvatnet ved innløpet av Hostadvatnet.

Kort kan også kjøpes hos MX sport ,(Elnesvågen)
Startdato og Priser for fiskekort 2011

Fiske med stang i lakseførande vassdrag Hustadelva og Farstadelva starter 1.juni og avsluttes 31 juli.
Det er tillat med Oter i vatna fra samme dato

Det er tillat med garnfiske for grunneiere i vatna , starter 1. Mai og avsluttes 1. oktober .

Priser for fiskekort :

Farstadelva :
Døgnkort kr. 50,-
Vekekort kr. 150,-
Sesongkort kr. 300,-

Hustadelva :
Døgnkort kr. 100,-
Vekekort kr. 300,-
Sesongkort kr. 500,-

Langvatne og andre vatna :
Døgnkort kr. 50,-
Vekekort kr. 150,-
Sesongkort kr. 300,-

Rapport om fiske i fangstdagbøker utlagt i postkassene ved betalingskassene eller send en mail fra websiden.

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43