Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Informasjon om Farstadelva

Her er kart over elva - fra Hostadvatnet til Farstad
Elva starter ved Hostadvatnet og renner rolig gjennom landbruksterreng.

Den har noen kryssende broer, den største er i krysset på Farstad ved Samvirkelaget.

Elva renner ut i havet ved Farstadstranda.

Klikk her for stort kart

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43