Fiske-elever:
Fiskevatn:
Annet:

 

Båtutleie

Vi vil ha tilby båtutleie i Langvatnet og Hostadvatnet.

Dette vil være robåter for inntil 4 personer.

Ved leie av båtene må redningsvest brukes.
Båtene vil være på plass i til fiskesesongen.

(Mer info kommer senere)

Ytre Fræna Grunneierlag
Adresse: 6433 Hustad
Fræna kommune
E-post morni3@online.no
Telefon: 71 26 98 43